Stöd för utveckling av Svedlanda beviljad från länsstyrelsen Kalmar!

Gården Svedlanda har sökt stöd hos länsstyrelsen Kalmar för att kunna utöka verk- samheten och för att kunna driva verksamheten året runt. Det ska skapas nya boen- demöjligheter, vinterbonade utrymme för kultur och boende, nya faciliteter för gäster såsom bastu, toa, vilorum, en utveckling av innergården med en ny trappa och veranda, och även de parkeringsplatser som utbyggnaden kräver. Ytterligare en spännande och berikande del blir en ekologisk trädgårdsanläggning på totalt ca 250 kvm i tre olika miljöer.

Ansökan med journalnummer 2018-1738-1 blev beviljad inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 med besked från 20190131. Slutdatum för genomförandet är 20201231.

Vi är mycket glada och tacksamma att nu kunna utveckla anläggningen ytterligare med hjälpa av stödet!